در این لحظه اسپانیایی - آلمانی واژه نامه تعدادی از 2,090 کلمات در اسپانیایی و نیز 60,964 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 5,026,061 جستجو کلمات / عبارات، میان 26,639 امروز.
برچسب ها: اسپانیایی - آلمانی فرهنگ لغت، اسپانیایی، آلمانی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اسپانیایی، اسپانیایی-آلمانی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatespanish.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0154 / 0.0094 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه