در این لحظه اسپانیایی - فرانسه واژه نامه تعدادی از 15 کلمات در اسپانیایی و نیز 55,874 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 323,964 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,718 امروز.
برچسب ها: اسپانیایی - فرانسه فرهنگ لغت، اسپانیایی، فرانسه, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اسپانیایی، اسپانیایی-فرانسه خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatespanish.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
2.1668 / 0.0627 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه