در این لحظه اسپانیایی - پرتغالی واژه نامه تعدادی از 18 کلمات در اسپانیایی و نیز 32,981 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 92,450 جستجو کلمات / عبارات، میان 490 امروز.
برچسب ها: اسپانیایی - پرتغالی فرهنگ لغت، اسپانیایی، پرتغالی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اسپانیایی، اسپانیایی-پرتغالی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatespanish.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0169 / 0.0106 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه