در این لحظه فرانسه - اسپانیایی واژه نامه تعدادی از 14 کلمات در فرانسه و نیز 56,075 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 335,207 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,777 امروز.
برچسب ها: فرانسه - اسپانیایی فرهنگ لغت، فرانسه، اسپانیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین فرانسه، فرانسه-اسپانیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatespanish.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0174 / 0.0100 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه