در این لحظه پرتغالی - اسپانیایی واژه نامه تعدادی از 17 کلمات در پرتغالی و نیز 32,949 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 69,015 جستجو کلمات / عبارات، میان 366 امروز.
برچسب ها: پرتغالی - اسپانیایی فرهنگ لغت، پرتغالی، اسپانیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین پرتغالی، پرتغالی-اسپانیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatespanish.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0155 / 0.0091 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه