18 բառեր. 32,981 Թարգմանություններ է.
92,450 բառերը / արտահայտությունները, 490 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իսպաներեն, Իսպաներեն-Պորտուգալացի թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatespanish.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0188 / 0.0116 (18)
Վերադառնալ սկիզբ