15 բառեր. 55,874 Թարգմանություններ է.
323,964 բառերը / արտահայտությունները, 1,718 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իսպաներեն, Իսպաներեն-Ֆրանսերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatespanish.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0163 / 0.0090 (18)
Վերադառնալ սկիզբ