17 բառեր. 32,949 Թարգմանություններ է.
69,015 բառերը / արտահայտությունները, 366 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Պորտուգալացի, Պորտուգալացի-Իսպաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatespanish.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0181 / 0.0112 (18)
Վերադառնալ սկիզբ