14 բառեր. 56,075 Թարգմանություններ է.
335,207 բառերը / արտահայտությունները, 1,777 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ֆրանսերեն, Ֆրանսերեն-Իսպաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatespanish.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0146 / 0.0091 (18)
Վերադառնալ սկիզբ