พจนานุกรมมี 17 คำ และ 32,949 การแปล
69,015 ค้นหาคำ / นิพจน์. 366 ทุกวันนี้.
แท็ก: โปรตุเกส - สเปน พจนานุกรม โปรตุเกส, สเปนพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ โปรตุเกส, โปรตุเกส-สเปน บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก translatespanish.mobi
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0141 / 0.0076 (18)
กลับไปด้านบน