Tại thời điểm này, các Từ điển Tây Ban Nha - Đức có một số 2,090 từ trong tây ban nha cũng như 60,964 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 5,026,061 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 26,639 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Tây Ban Nha - Đức, Tây Ban Nha, Đức, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Tây Ban Nha, dịch vụ Tây Ban Nha-Đức, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatespanish.mobi
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
1.9265 / 0.0732 (18)
Quay lại đầu trang