Từ điển Tây Ban Nha - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "un":
Tây_Ban_Nha Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "un" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "un":
Tây_Ban_Nha Anh
Thành ngữ
.
Đến nay, 6,838,125 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 36,243 vào ngày hôm nay.
Thẻ: un, a, an, one, one, an, a, about
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatespanish.mobi
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0506 / 0.0201 (135)
Quay lại đầu trang