Tại thời điểm này, các Từ điển Tây Ban Nha - Pháp có một số 15 từ trong tây ban nha cũng như 55,874 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 323,964 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,718 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Tây Ban Nha - Pháp, Tây Ban Nha, Pháp, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Tây Ban Nha, dịch vụ Tây Ban Nha-Pháp, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatespanish.mobi
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0179 / 0.0101 (18)
Quay lại đầu trang